محسنی‌اژه‌ای در صدوسی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باقری درمنی و اعلام نظر دیوان‌عالی

کشور درباره این پرونده گفت: دیوان‌عالی کشور، حکم اعدام این متهم را هم تأیید کرده است.